is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij besluit dd. 2 Mei 1S91 no. 13 is benoemd:

I. tot advocaat-generaal bij bet Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië Mr. A. Dull, tlians voorzitter van de Landraden van Meester-Cornelis en Tangerang (Batavia).

II. tot voorzitter van den Landraad te Palembang Mr. J. .1. I 1 . van Hamel, voorzitter van de Landraden te Koedoes en Japara.

III. tot voorzitter van de Landraden te Koedoes en Japara Mr. J. H. Lichtenbelt, voorzitter van de Landraden te Bezoeki en Sitoebondo (Bezoeki).

IV. tot voorzitter van de Landraden te Bezoeki en Sitoebondo Mr. A. Bouwer, ambtenaar op non-activiteit, laatstelijk voorzitter van de Landraden te Dernak en Poerwodadi (Semarang).

Bij besluit dd. 10 Mei 1891 no. 3 is goedgevonden en verstaan :

I. Met wijziging van art. 2 van bet besluit van 21 Juni 1879 no. 16 (Staatsblad no. 19 7) en in zoover van art. 2 van het besluit van 13 December 1878 110. 6, te bepalen, dat de voorzitter der Landraden te Magelang en Temanggoeng (Kedoe) eene bezoldiging geniet van f 700 's maands en dat de voorzitter van den Landraad te Bodjonegoro (Rembang) eene bezoldiging geniet van f 600 's maands.

II. Den voorzitter van de Landraden te Magelang en Temanggoeng Mr. J. II. Tobias in bet genot te stellen der krachtens artikel een van dit besluit aan zijne betrekking verbonden bezoldiging van f 700 's maands.

III. Te benoemen op de daartoe staande bezoldiging van f 600 's maands :

a. tot voorzitter van den Landraad te Bodjonegoro, Mr. G.