is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op de artt. 1339, 1342 en 1807 van het Burgerlijk Wetboek, zoomede op art. 58 van liet Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering;

Rechtdoende in hooger beroep,

Doet te niet het appel;

Passeert den door geintimeerde gedanen eisch incidenteel subsidiair in appel;

Bekrachtigt het door den raad van justitie te Semarang op 23 April 1890 tusschen partijen gewezen vonnis, waarvan appel;

Veroordeelt appellante in de kosten van het hooger beroep.