is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F.

BLADZ. Failliet. Accoord. Schuldvernieuwing 36 Faillietverklaring. — Naamlooze vennootschap 256

BLADZ. Faillissement. Onderwerping aan de bepalingen omtrent —. 389

G

BLADZ. Getuigen.—Omkooping van—. 122 Getuigenverhoor vóór beslissing omtrent niet ontvankelijkheidsmiddelen 217

BLADZ. Gewijsde zaak 359 Gronden — of middelen .... 95 Grondrecht Het — op Java en Madoera 259

H.

BLADZ. Hanengevechten. Hazardspelen. — Weddenschappen.. 48 Hazardspelen. —Hanengevechten.— Weddenschappen.... 48 Hoofdelijke borg 95 Hooger beroep — geen cassatie van vonnissen door

BLADZ. een residentieraad in de Vorstenlanden tegen een Europeaan in zake overtreding . . 109 Hijpothecaire schuld. — Betaling van aan een derde vóór de cessie 73

BLADZ. Inbreng in een naamlooze vennootschap. — Oogst 224 Inklimming. — Buitenbraak.— Ondergraving 57, 349 Inlanders. — Onderwerping van — aan de wetgeving voor

BLADZ. Europeanen. — Faillietverklaring van — 389 Instantie. — Afstand en verval der — 248 ld. — Afstand van de —.. . 386

K.

BLADZ. Kassier.—Kasboek.—Kegister. — Bewijs van tekort 277 Kinderhuwelijk. — Verkrach ting in — Knevelarij. — Oplichting - Misbruik van vertrouwen. .. 202 Koop en verkoop. — Tusschen Chineesche echtgenooten.

BLADZ. Competentie van den Europeeschen rechter 291 Koopman. — Daad van koophandel. — Handel en koophandel 366 Krijgsraad. —Bevoegdheid van den — bij commun delict... 343

BLADZ. Lasterlijke aanklacht bij geschrifte. — Praejudiciëele kwestie 328 Levering.—V erplichting tot—. rust niet op vendumeester.. 26 Lijfsdwang . — bij teekening orderbillet 245

BLADZ. Id. — Orderbillet. — Verbintenis ter zake van koophandel 366 ld. — Herhaald bevel. — Afstand van het recht tot ten uitvoerlegging van — ... 282