is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. tot lid van dien Raad Mr. J. W. C. Cordes, griffier van dien Raad.

Bij besluit dd. 7 Juli 1891 no. 15 is aan den voorzitter van de landraden te Pamekasan en Sampang (Madoera) Mr. Ch. Ph. du Cloux, wegens ziekte, verleend een tweejarig verlof naar Europa.

Bij besluit dd. 7 Juli 1891 no. 27 is benoemd tot tweeden substituut griffier bij den raad van justitie te Batavia Mr. R. H. Kleijn, rechterlijk ambtenaar ter beschikking van den President van dien Raad.

Bij besluit dd. 7 Juli 1891 no. 26 is benoemd tot griffier van de Landraden te Pekalongan en Batang Jhr. Mr. A. J. van den Berglr, rechterlijk ambtenaar ter beschikking van den President van den Landraad te Soemenep.

Bij besluit dd. 15 Juli 1891 no. 17 is aan Mr. A. J. van Walsem, voorzitter van den Landraad te Patjitan, wegens ziekte, verleend een tweejarig verlof naar Europa.

Bij besluit dd. 18 Juli 1891 no. 10 is benoemd:

a. tot griffier van den raad van justitie te Makasser (Celebes en Onderhoorigheden) Mr. J. Doornik, thans belast met de waarneming der betrekking van griffier van den Landraad der Stad en Voorsteden van Batavia.

b. tot griffier van den Landraad der Stad en Voorsteden van Batavia, Mr. J. M. C. E. Ie Rutte, thans griffier van de Landraden te Garoet, Mangoenredja, Tasikmalaija, Manondjaja (Preanger-Regentschappen) en Tjiamis (Cheribon).

Bij besluit dd. 22 Juli 1891 no. 22 is Mr. J. H. Carpentier Alting cp zijn verzoek eervol ontslagen als advocaat en procureur bij den raad van justitie te Padang, en tijdelijk gesteld ter be-