is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLIJKE ZAKEN.

EERSTE AANLEG.

RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA,

(Eerste Kamer).

Zitting van 19 September 1890.

Voorzitter : Mr. A. Stibbe Lzn.

HOOGER BEROEP.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Eerste Kamer).

Zitting van 23 Juli 1891.

Voorzitter : Mr. J. Sibenius Trip.

Begrip van vrijwaring. — Actie tot nakoming eener

verbintenis. mora. art. 1267 b. W.

Bewijs door brieven zonder daarbij

behoorende nota.

Vrijwaring bestaat in bet algemeen in de verplichting om een ander te beveiligen voor de gevolgen van eene tegen hem ingestelde actie, hem schadeloos te stellen tegen eene veroordeeling in rechten en de gevolgen, welke die veroordeeling voor den gewaarborgde kunnen opleveren, voor zijne rekening te nemen.

De actie tegen den gewaarborgde strekkende tot tenuitvoerlegging bij lijfsdwang van eene notariëele obligatie voor het bedrag van de daarbij geconstateerde schuld, dan is alzoo ontvankelijk lvii. 11