is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischer tot vrijwaring voor den raad van justitie te Batavia aanhangig, mede ter rolle van dien raad van 4 April aanstaande zal worden opgebracht; en op die gronden heeft gevorderd dat het den raad moge behagen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande verzet, hooger beroep of cassatie, de gedaagde in vrijwaring te veroordeelen, om den oorspronkelijk gedaagde, thans eischer tot vrijwaring, te vrijwaren van de veroordeeling, die tegen hem op den bovengemelden eiseh van de te Batavia gevestigde handelsvennootschap onder de firma L. Platon, mocht worden uitgesproken en van de gevolgen daarvan, dien ten gevolge de gedaagde in vrijwaring te veroordeelen, om aan den eischer tot vrijwaring kost- en schadeloos te betalen het geheele bedrag, waarvoor op de door gemelde firma L. Platon ingestelde vordering tegen den eischer tot vrijwaring lijfsdwang zal worden uitgesproken en zulks met alle kosten, alles met veroordeeling van gedaagde in vrijwaring in alle kosten zoo van het geding tot vrijwaring als ook van de oorspronkelijke zaak;

O. dat, nadat ten dienenden dage door den eischer in vrijwaring was geconcludeerd conform dagvaarding en nadat, met goedvinden van alle partijen, de voeging van de oorspronkelijke zaak en die der vrijwaring gelast was, door de gedaagde in vrijwaring is gediend van conclusie van antwoord in vrijwaring en daarbij is aangevoerd :

dat eischer in vrijwaring, gemakshalve verder kortweg eischer te noemen, door de firma L. Platon gedagvaard om eene door hem onderteekende obligatie bij lijfsdwang uitvoerbaar te hooren verklaren, deze gedaagde gedagvaard heeft om zich te zien veroordeelen hem tegen de door L. Platon gevraagde veroordeeling te vrijwaren en voor de gevolgen daarvan, en dien ten gevolge zich te hooren veroordeelen, om aan L. Platon te betalen het geheele bedrag, waarvoor door haar lijfsdwang wordt gevraagd cum expensis;

dat, en dit is de practische strekking, het hoofdmoment van den eiseh in vrijwaring, deze hierop dus neerkomt, dat hoewel ten principale geene veroordeeling tot betaling van eenig bedrag,