is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met braak en met inklimming. Van heide deze soorten van verzwarende omstandigheden geeft dat wetboek — in navolging daarvan doen ook de Indische Strafwetboeken hetzelfde — eene omschrijving, uit welke hun verschil zeer duidelijk wordt. Braak is volgens den Code Pénal (art. 393) „lont forcement, rupture, dégradation, démolition, enlevement de murs, loits, planchers, portes, fevêtres, serrures, cadenas ou auires usiensiles ou instruments servant a fermer ou a empêehcr le passage, et de tonie espece de clóture, quelle qu'elle soit,"

wat in de Nederlar.dsch-Indische Strafwetboeken (art. soa / 3oa } luidt: „ elke verwringing, verbreking, schending, vernieling, wegneming van muren, daken, zolderingen, deuren, vensiers, sloten, hangsloten, of andere gereedschappen of werktuigen, dienende om den doorgang af te sluiten of te beletten, en van elke andere soort van sluiting, welke ook.

Inklimming is volgens het Pransche Wetboek (art. 397) „toute entree dan les maisons, bdtimens, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ov, toute autre clóture",

en in de Nederlandsch-Indische Strafwetboeken (art. 3I2 / 313 ), „elke wijze om over de muren, deuren, daken, af daken, of andere sluiting te geraken in de huizen, gebouwen, opene plaatsen, werven, getimmerten van welken aard ook, tuinen en besloten plaatsen."

Aan welke laatste bepaling dan door den Code nog wordt toegevoegd : „L'entrée par une ouverture soulerraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entree, est une circonstance de même gravité que l'escalade";

en door de Nederlandsch-Indische Wetboeken:

Het ingaan door eene opening van onder den grond, die niet tot ingang bestemd is, wordt gelijkgesteld met inklimming.

De Nederlandsche vertolking van deze bepalingen van den Code Pénal laat meermalen veel te wenschen over. De evenaangehaalde vertaling van „une circonstance de même gravité" met „gelijkstelling" zou zeker duidelijker den zin hebben wedergegeven door de woorden „wordt wat de strafbaarheid betreft gelijkgesteld met." Erger is het echter met die der definitie