is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHIKKINGEN OP REKESTEN.

EERSTE AANLEG.

RAAD VAN JUSTITIE TE SOERABAJA.

Raadkamer van 22 Juli 1891.

Voorzitter: Mr. A. D. H. Heringa.

HOOGER BEROEP.

IIOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Eerste Kamer).

Raadkamer van 27 October 1891.

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Onderwerping aan het Europeesciie burgerlijk en handelsrecht. — Toepasselijkheid der bepalingen omtrent faillissement. — Art. 11 en 13 A. B. en art. 75 R. R.

Een inlander zich ter zake van eene bepaalde overeenkomst onderwerpende aan het Europeesche burgerlijk en handelsrecht, kan zich daarbij niet onderwerpen aan de bepalingen betreffende faillissement en deze bepalingen zijn daardoor ook niet op hem toepasselijk (1).

(1) Zie ook liet arrest opgenomen in Deel XXXII pag. 164 sqq van dit Tijdschrift.