is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLAPPER

OP HET LVIIIste 11EEL.

A.

BLADZ Aangifte. — voor successie. 34 Idem. Onjuiste — van goederen. Aansprakelijkheid daarvoor 328 Aansprakelijkheid — der chefs eener firma voor overtredingen van den procuratiehouder 328 Aanvulling. — van een rechtsmiddel 191 Actie.—Fiscale. — Verjaring. 277 Ideip. Cessie van — .... 3 9 Idem Voorbrengen van een — bij contrarie conclusie 278 Adoptie. — Aard en begrip van — geslachtsnaam. Aaugifte successie —Verjariug.. 34 Adviseurs — in de zaak van Mohamedaanschen Chinees.. 267 Appel. — bij rekest of dagvaarding van een vonnis van faillietverklaring 103 Idem. Niet-ontvankelijkheid van — Berusting 208 Idem. Termijn van — van interlocutoir vonnis 290 Art 75 R. R 215 109 „ 300 „1 Ov 173 „47 „ 277 „ 61. 96 „ 34 „ 4, 131, 134, 138 E. O.. 106 „ 6 „ „ . 380 „ 7 „ „ . 267 ' „ 83, 87 300

BLADZ. Art. 108 sub lo. 124 sub lo. R. 0 319 11 Alg. Bep 173 11, 12 „ , 954, 957 B. W 1243 1261 1666,1682 „ 1802 1924 2, 3, 4 8 sub 3 11 11, 13 756, 874,876 772, 778 796 837, 875 8 sub 3o 1, 131, 133 329 332, 336 341 355, 361 415 581 sub lo 728, 732 788 * 17 194, 197 2 7 282 82 132 138, 166, 178 „ 215 356 341 93 85 352 137 Kh 312 160 „ 137 81 „ „ 363 103 371 90 Rv 161 319 „ 208 „ 290 103 „ 187 180 „ 312 „ 277 361 „ 102 Strafv 195 „ 328 387 Inl. Beg 377 „ „ 192 184