is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLIJKE ZAKEN.

HOOGER BEROEP.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

(Eerste Kamer).

Zitting van 22 Januari 1891.

Voorzitter: Mr . J. Sibeniüs Trip.

Bevel van ambtswege tot openlegging der boeken. — Art. 11 en 18 Kh.

De beweerde handelstransacties in het algemeen niet bewezen zijnde, dan behoort de reelder niet van ambtswege de openlegging der boehen te bevelen, zoo de tegenpartij niet verhlaard heeft zich aan die boehen te willein gedragen.

Tan Tjin Goan en Lim Ho Phoa, appellanten, comp, bij den adv. en proo. Mr. T. Hennij, contra

Tan Tjok Lim, geïntimeerde, comp. bij den adv. en proc. Mr. D. Vock.

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken ;

Ten aanzien der daadzaken,

Overnemende het exposé daarvan, vervat in het tusschen partijen