is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFZAKEN.

CASSATIE.

HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

(Eerste Kamer).

Zitting van 17 Maart 1892.

Voorzitter: Mr. J. Sibeniüs Trip.

Art. 398 Inl. Regl. — Non bis in idem (1). — Ontslag

van rechtsvervolging.

Door eene tweede vervolging, ingesteld na een ontslag van rechtsvervolging, kan van verkeerde toepassing van art. 398 Inl. Regl. geen sprake zijn.

Door de toepassing van het beginsel in dat artikel bij ontslag van rechtsvervolging is het artikel noch geschonden noch verkeerd toegepast.

HET HOOG-GERECHTSHOF VAN NEDERLANÜSCH-INIDE,

Gelezen het door den raad van justitie te Semarang in hooger beroep van het vonnis van den residentieraad te Soerakarta dd. 10 October 1891 op den 28sten November 1891 gewezen vonnis in zake den beklaagde IJap Lie Tie alias Gontong, oud volgens

(1) Omtrent het „bis in idem" zie ook het arrest in Deel LV1 pag. 346 sqq. van dit Tijdschrift.