is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raadkamer van 2 Februari 15-92.

Voorzitter: Mr. J. M. Brooshooft.

Lijfwachten dragonders. — Artt. 1, 2 en 13 Crim. Wetb. — Staatsblad 1882 no. 192. —Gouv.

BESLUIT DD. 9 SEPTEMBER 1882 no. 33.

Op de lijfwachten dragonders is toepasselijk het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande. Zij staan te recht voor den militairen rechter.

DE RAAD VAN JUSTITIE TE SEMARANG,

Gelezen het requisitoir en bijlagen den 2Ssten Januari 1892 ingezonden door den officier van justitie, verzoekende rechtsingang met bevel tot gevangenhouding tegen Lodewijk Eerdinand lleijne, oud 18 jaren, geboren te Semarang, lijfwacht dragonder te Soerakarta, stamboek nummer 111 (zich vroeger genaamd hebbende Frits Lodewijk Martens, zie 's raads beschikking dd. 8 December 1891);

ter zake dat hij in den nacht van 3 op 4 December 1891 eenige voorwerpen heeft ontvreemd uit, de woning der inlandsche vrouw Masijah in kampong Sekajoe, hoofdplaats Semarang;

O. dat de gerequireerde, luidens door hem bij verhoor door den hulpofficier van justitie te Soerakarta gedane opgave, bevestigd door eene onder dat verhoor gestelde verklaring van twee korporaals der lijfwacht dragonders te Soerakarta en door ongedateerde afschriften eener telegrafische correspondentie van den assistent-resident dier plaats met zijn collega te Semarang, is lijfwacht dragonder onder stamboek no. 111 bij het detachement te Soerakarta en in November jl. van daar gedeserteerd;

O. dat, luidens art. 1 der Rechterlijke Organisatie, de rechterlijke macht in Nederlandsch-Indië wordt uitgeoefend o. a. door raden van justitie, onverminderd de rechtsmacht aan den militairen rechter toegekend;