is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat volgens art. 13 van dat Wetboek personen behoorende tot het krijgsvolk te lande, ook wegens niet bij dat Wetboek voorziene en den militairen dienst niet betreffende misdaden, naar de voorschriften van dat Wetboek zullen worden geoordeeld en gestraft ;

O. dat die voorschriften slechts door den militairen rechter kunnen worden toegepast, zoodat van den aan gerequireerde ten laste gelegden diefstal slechts die rechter kan kennis nemen;

Nog gelet op art. 67 van het Beglement op de Strafvordering;

Verklaart zich onbevoegd om op het onderhavig requisitoir te beschikken ;

Verwijst de zaak naar den bevoegden militairen rechter.