is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLIJKE ZAKEN.

HOOGER BEROEP.

HOOG GERECHTSHOF YAN NE DERLANDSCH-IN DIË,

(Eerste Kamer).

Zitting van 21 April 1892.

Voorzitter : Mr. J. Sibenius Trip.

Mora. — Art. 1243 B. W. — Ontbinding met schadevergoeding. — Levering van koelies.

Waar men zich verhouden heeft een zeker aantal krachtige mannen naar Singapore te zenden om als koelies bij zekere firma te Assahan in dienst te treden, daar ligt in de telegrafische opgave van zekeren datum, op de vraag wanneer de koelies afreizen, niet de bedoeling zich aan eenen bepaalden termijn voor de verzending ie binden

De bewering dat de koelies bestemd waren voor een bepaald werk, dat slechts op eenen bepaalden tijd kon worden verricht, brengt hierin geene wijziging, zoo niet vaststaat dat de gedaagde hiermede bekend was en is hij alleen door het niet dadelijk doen vertrekken der koelies niet in mora.

Wanneer ontbinding der overeenkomst met schadevergoeding gevorderd wordt op grond dat de gedaagde op den gestelden tijd niet aan zijne verplichting voldaan heeft, dan maakt de beweerde nalatigheid in de uitvoering der overeenkomst den grondslag der actie uit.

LVIH. 25