is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeit niet voort, dat het beheer niet reeds vóór den afloop van dat jaar zoude kunnen geëindigd zijn.

Volgens Chineesche instellingen worden kinderen, geboren uit de samenleving van een Chinees met eene Chineesche vrouw, niet zijne echtgenoot of bijwijf zijnde, ten opzichte van elkander beschouwd als met wettige kinderen gelijk te staan.

Volgens Mohamedaansch versterfrecht erven volle zusters van eene vrouw, die eene wettige dochter heeft nagelaten, te samen de helft en de dochter de andere helft harer nalatenschap.

a. De Chineesche vrouw Tan Pek Nio, weduwe van Sech Achmad bin Jamanie Lachmadie; b. De Chineesche vrouw Tan Onja Nio, echtgenoote van Said Abdoel Rachman bin Hassiem Albaar, beiden in hoedanigheid van medeërfgenamen van de te Ternate op den 9en April 1890 overleden Chineesche vrouw Tan Soean Nio (alias njonja Soean), weduwe van Sech Abdullah bin Mohamad Biljoen; c. De Arabier Said Abdoel Rachman bin Hassiem Albaar, in hoedanigheid van echtgenoot van de Chineesche vrouw Tan Onja Nio voornoemd, om deze in rechten bij te staan; allen wonende te Ternate, eischeressen, comp. bij den proc. C. J. L. W. Eekhout, contra

le. Den Arabier Said Abdul Rachman bin Segaf Asegaf, medeexecuteur in den boedel van wijlen de Chineesche vrouw

Tan Soean Nio (alias njonja Soean), wonende te Ternate; 2e. De Arabische vrouw Secha Selma binti Sech Abdullah bin Mohamad Biljoen, medeexecutrice in den boedel van wijlen de Chineesche vrouw Tan Soean Nio (alias njonja Soean) voornoemd, wonende te Ternate, gedaagden, comp. bij den adv. en proc. Mr. R. Vorstman.

DE RAAD VAN JUSTITIE TE MAKASSER, Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien der feiten ;