is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij besluit dd. 29 September 1892 no. 26 is: lo. benoemd tot Officier van Justitie bij den Raad van Justitie te Semarang Mr. A. Vietor Sibinga, voorzitter van den landraad aldaar;

2o. tot laatstgenoemde betrekking Mr. P. Lugt, voorzitter van de landraden te Banjoemas en Tjilatjap.