is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonnissen, waarvan appel, den oorspronkelijk eischer, thans geintiineerde, zoowel met zijnen ten incidenteele gedanen eiscli en genomen conclusiëa, alsook met zijnen principalen eisoh en genomen conclusiën niet ontvankelijk te verklaren, immers hem die in ieder geval te ontzeggen, met veroordeeling van den geintimeerde in de kosten der beide instantiën;

O. dat geintimeerde, op de daarbij aangevoerde gronden, bij conclusie van antwoord in appel, van eisch incidenteel subsidiair in appel en van eisch in incidenteel appel heeft geconcludeerd:

a. voor antwoord in appel, tot niet ontvankelijk verklaring van den appellant met zijn eisch in appel, immers en in allen gevalle tot ontzegging van dien eisch en bekrachtiging van het vonnis a quo, voorzoover daarvan in principaal appel is geappelleerd, alles met veroordeeling van den appellant in de kosten van het appel;

b. voor eisch incidenteel subsidiair in appel, dat het den Hove moge behagen, alvorens definitief uitspraak te doen, den geintimeerde, eischer incidenteel subsidiair iu appel, toe te laten tot het bewijs door alle middelen rechtens en speciaal door getuigen van de volgende concludente en pertinente daadzaken :

dat de geintimeerde, eischer incidenteel subsidiair in appel, in de eerste dagen van October 1890 gekocht en ontvangen heeft:

lo. van den inlander Pa Sedira 5000 picols suikerrietstekken tegen den prijs van ƒ 1,35 de picol;

2o. van diverse andere inlanders te zamen 5000 picols ad ƒ 1 ,20 de picol;

3o. van diverse inlanders te zamen 33000 picols ad f 1,40 de picol;

4o. van den heer F. C. Ettij te Probolinggo 1601 picols ad ƒ 1,50 de picol;

met opdracht van dit getuigenverhoor aan den raad van justitie te Soerabaja, tot wien alsdan de meest gereede partij zich zal hebben te wenden ter bepaling van dag, uur en plaats, alles met veroordeeling van den appellant, geintimeerde incidenteel subsidiair, in de kosten van dit incident iu geval van tegenspraak en anders met reserve van dien tot aan de einduitspraak;