is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C.

BLADZ. Strafbaarheid. Bereider.... 235 Cassatie. Waar bet ten laste gelegde als bewezen is aangenomen op grond van de verklaring van een getuige en de als aanwijzing geldende verklaring van een anderen getuige is recht gedaan op

BLADZ. wettig bewijs 350 Celebes . De priesterrechtspraak in Z. W. 335 Conclusie. Nadere in summiere zaken 104 Cumulatie van acties. Ongeoorloofde 303

D.

BLADZ. Daden van Koophandel. Uitleenen van geld, nemer van gelden in deposito 96 Dagvaarding Aanduiding van den gedaagde. 303 Dagvaarding in kooger beroep van een beklaagde, wiens woon — of laatste verblijfplaats onbekend is 341

BLADZ. Dagvaarding. Foutieve vermelding van den weekdag in het requisitoir van ——.... Dagvaarding Nietigheid der dagvaarding. Machtiging. . . Domicilie. Door een beklaagde in eersten aanleg gekozen 341 418 20

E.

BLADZ. an den SchrijfEisch. Onderwerp eisch Toevoeging. font 9 Elementen. van een misdrijf. Niet vermelding bij de ten laste legging 262 Erkenning. Nietige van een kind 41. 49

BLADZ. Erkentenis Bloote ——■ Bewijskracht. Onderdeel van het ten laste gelegde feit... 147 Essentieele nietigheid van een vonnis. Twee adviseurs.... 140 Europeanen. Staat van Europeaan Waaruit die blijken kan 49

Faillissement. Het heeft ten gevolge beslagneming van alle goederen Faillissement. Geschillen ter gelegenheid van de rekening en verantwoording van den gefailleerde na het acccoord. Verwijzing naar den rechter, dagvaarding, rapport van den 23

rechter-commissaris 307 Faillissement Verzoek tot verdeeling van ten tijde der verevening niet bekende goederen van den faillieten boedel door de Weeskamer gedaan 334 Faillietverklaring. Opeischbare schuldvordering 90 Forum privilegiatum 127

G.

BLADZ. Getuigenis. Valsch Elementen 260 Gevangenhouding. Onwettige 242 Gouvernement8landen. LanBLADZ.

den als erfelijk leen afgestaan, staatsdomein 231 Grosse. Tweede Afgifte daarvan. Bevoegde rechter in geschil daarover 219