is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht Deel VI Aflevering V pag. 393 en vgg., onder aanhaling van een aantal wetboeken, waarin de in artt. 45 en 53 onbeantwoord gelatene vraag is beslist.

Ook Dr. Franz von Liszt acht in zijn Lehrbuch des Deutschen Strafrechts (Noot pag. 201) een nieuwe regeling der kwestie in bet R. St. G. B. wenschelijk.

lil Engeland wordt de objectieve theorie gehuldigd In zijn „Digest of the Criminal law" heeft Sir James Eitzjames Steplien het materieel Strafrecht in Engeland, zooals het hem gebleken was te zijn in het jaar 1886, in den vorm van een wetboek met opgave der door hem gebruikte bronnen, gepubliceerd. Op pag. 38 van dat werk treft men omtrent poging aan:

Article 49. Definition of Attempts. An attempt to commit a crime is an act done with intent to commit tliat crime, and forming part of a series of acts, wliich would constitute its actual couimisssion if it were not interrupted.

The point at wliich such a series of acts begins cannot be defined, but depends upon the circumstances of eacli particular case:

An act done wilh intent to commit a crime, the commission of which in the inanner proposed was, in fact, impossibie, is not an attempt to commit that crime.

The offencc of attempting to commit a crime may be cominitted in cases in which the offender voluntarily desists from ihe actual commission of the crime itself."

In het ontwerp „criminal code" (Lndictable otlences) op last van het Parlement ddo. 14en Mei 1878 gedrukt, luidt section 32: Attempts to coinmit offences. An attempt to commit an ofl'ence, is an act done with intent to commit that ott'ence, forming part of a series of acts which would have constituted its actual commission if that series of acts had not been interrupted either by the voluntary deteriubiatiou of the offender not to complete the commission of the ott'ence, or by other causes.

An act done with intent to commit au offence, the commission of which in the inanner proposed was, in fact, impossibie, is not an attempt to commit that ofl'ence.