is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFZAKEN.

lIOOG-GERECHTStlOF VAN NEDEREANDSCH-INDIE, (Eerste Kamer).

CASSATIE.

Raadkamer van 16 Maart 1893.

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip.

Raadsheeren : Mrs. W. C. Veesstra, G. H. L owe, H. van Dissel Szn. es H. A. van de Poel.

Staatsblad 1 872 — 170 en 1892 — 14. — Opium.— Invoer voor geneeskundig gebruik. — Artt. I en 26 van Staatsblad 1890 — 149. — Opiumpacht-reglement. — Invoer van een morphine-praeparaat als geneesmiddel —

s7rafba abhf.id.

De ordonnantie opgenomen in Staatsblad 1872— 170, houdende bepalingen omtrent den invoer van opium voor geneeskundig gebruik, sedert vervangen door die opgenomen in Staatsblad 1892 — 14, gold, in tegenstelling van deze laatste, alleen voor particuliere apothekers voorzien van eene akte van toelating tot uitoefening van de artsenijmengkundige praktijk.

Aan niet tot deze categorie behoorende personen b v. chineesche apothekers, was het derhalve niet verboden opium (nl. ruwe of als extract,) voor geneeskundig gebruik in te voeren.