is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFZAKEN.

—^lSE *»— CASSATIE.

HOOG GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INÜIE, (Eerste Kamer).

Zitting van 4 Mei 1898.

Voorzitter: Mr . J. Sibeniüs Trip.

Raadsheeren: Mrs. W. C. Veenstra, G. II. Lowe , II. van Dissel Szn. en H. A. van de Poel.

Staatsblad 1872 no. 146 jcto. 1833 no. 7. — Opkoop

van koffie van de planters en onttrekking daarvan aan de verplichte levering.

Voor toepassing van Staatsblad 1872 no. 146, wat betreft de oplcoop van hoffie van de planters, wordt niet vereischt het ophoopen en het daarna onttrekken aan de levering aan den lande, b. v. door wederverkoop aan derden, maar de opkoop, die tevens bedoelde onttrekking in zich sluit.

HET IIOOG-GERECHTSIlOF VAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gelezen liet vonnis door den raad van justitie te Seinarang (tweede kamer) op 11 Februari 1893 gewezen in liooger beroep, Aan dat van den landraad te Pekalongan dd. 13 December 1892 waarbij de beklaagde Oei King Liong is schuldig verklaard aan