is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek wel en wettig bewezen feit te qualificeeren als een overtreding van Staatsblad 1872 no. 146, en hem te dier zake tot straf te veroordeelen, instede van hem te dier zake te ontslaan van alle rechtsvervolging, met last tot zijne onmiddellijke invrijheidstelling, tenzij hij om andere redenen daarin zoude behooren te verblijven;

O. dat tot toelichting van het middel hoofdzakelijk is aangevoerd: dat aan Oei King Liong bij requisitoir van dagvaarding van den hoofddjaksa bij den landraad te Pekalongan (overeenkomstig de acte van verwijzing) is ten laste gelegd, dat hij „zich bewust dat de bewuste koffie aan de verplichte levering aan het gouvernement werd onttrokken, die koffie van den planter heeft gekocht," maar dat bij het eerst aangehaald Staatsblad, behalve tegen de daar in de eerste plaats genoemde personen, de zoogenaamde planters, waarvan in deze geen sprake is, alleen straf bedreigd wordt tegen de personen, die koffie, welke aan het gouvernement in Ned.-Indië moet geleverd worden, van die planters opkoopen, en die daarna aan de levering onttrekken, weshalve het ten laste gelegde feit zijnde alleen opkoop van dusdanige koffie, zonder dat daarbij nog ten laste is gelegd, dat die opgekochte koffie daarna nog aan de levering aan het gouvernement is onttrokken — niet valt onder het bereik van eerstgenoemd Staatsblad, en dat verkeerd is toegepast;

O. dat de requirant blijkbaar de woorden van Staatsblad 1872 no. 146 „zij die de ... . koffie van de planters koopen of verkrijgen en aan de levering aan den Lande onttrekken" i n dien zin opvat, alsof de overtreder der bepaling eerst de koffie moet koopen en haar daarna aan de levering onttrekken, of twee opvolgende handelingen zoude hebben te verrichten;

dat de wetgever daarmede echter slechts ééne handeling bedoelt; dat hij namelijk het koopen op zich zelf in zoover nitt strafbaar kan stellen, als zulks zoude kunnen geschieden met het oogmerk om de koffie aan het gouvernement te leveren, maar overigens de woorden : „koopen en aan de levering onttrekken", in één verband gebruikte, en daarmede alleen te kennen gaf, dat het koopen tevens een aan de levering onttrekken moest zijn;