is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D.

BLADZ. Daders. Zedelijke 350 Dagvaarding. in privé en in qualiteit 307 Diefstal. op den openbaren weg 46 Diefstal met braak in een bewoond bnis 48 Diefstal in de chambree 57

BLADZ. Dienstweigering 268 Dienstweigering 386 Dispositien van krijgsraden 116, 119 Dolus. Begrip van 350 Dnel. Verwonding in tweegevecht niet strafbaar 264

E.

BLADZ. Echtscheiding. Bewijs bij —. 324 Eed Oproeping der wederpartij bij het afleggen van den 137 Eed. Beslissende 324 Eigendomsuitwijzing. ten aanzien van woeste gronden in het Gouvernement Sumatra's Westkust 157, 176 Erkenning. van een kind door den vader bij de geBLADZ.

boorteacte. Toestemming der moeder . 109 Erkenning van een uit eene Inlandsche vrouw geboren kind door den vader. Toestemming der moeder na diens dood 226 Exceptien. Dilatoire mogen niet door den rechter worden te berde gebracht.. 137 Executoirverklaring. van een priesterraadvonnis 216

F.

Faillissement. Het pensioen van den gefailleerde vormt een bate van dieni boedel..Feitelijke beslissing. De uitlegging door den rechter in appel aan de acte van aanteekening van appel gegeven, is eene Feitelijke beslissing. De beslissing dat het recht om een 209 152

BLADZ. vordering in te stellen vijf jaar vóór de introductieve dagvaarding is geboren is eene 327 Feitelijke insubordinatie (verzachtende omstandigheden) 52, 54 Feitelijke insubordinatie of insubordinatie door gebaren 389

G.

Geboorteacte de .... Gehuwde BLADZ. Erkenning bij 67, 109 vrouw. Bijstand

BLADZ. van den man in rechten. Machtiging 72

H.

BLADZ. Hadat. De rechter is bevoegd het bestaan van een hadat volgens eigen wetenschap aan te nemen 152

BLADZ. Hooger beroep van vonnissen van Inlandsche rechtbanken 23 Hooger beroep. Vonnissen 3