is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHIKKINGEN OP REKESTEN.

RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA,

(Eerste Kamer).

Raadkamer van 7 Juli 1898.

Voorzitter: Mr. J. C. Mtjlock Houwer.

Leden: Mrs. J. Reepmaker en W. C. van Benthem Jutting.

Reglement Burgerlijke Stand. — Inschrijving van acten

van overlijden van elders dan in nederland overleden ingezetenen.

De ambtenaar van den burgerlijken stand is niet bevoegd afschriften van acten van overlijden betreffende ingezetenen van Nederlandsch-Indië, elders dan in Nederland overleden, in de loopende registers in te schrijven.

DE RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA,

Gelezen het hieraan gehecht rekest zonder dagteekening van Jhr. Johan Wilhelm Eduard de Sturler c. s., houdende, ter zake daarin vermeld, verzoek om vergunning tot de inschrijving in het loopende register van den burgerlijken stand van de acte van overlijden van Jhr. Johan Wilhelm Eduara de fturler, ingezeten van Nederlandsch-Indië, doch den 2en Januari 1890 te Cannes, in Frankrijk, overleden, welke acte ten overstaan van den aldaar gevestigden ambtenaar van den burgerlijken stand is verleden;