is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning van zijne bediening en of het tot die uitoefening betrekking heeft, terwijl de andere bedenking — daarin gelegen dat de verbalisante niet behoort tot de openbare beambten — evenmin tot eene andere beschouwing kan leiden, nu de wet zelve op het door de verbalisante opgemaakt proces-verbaal art. 401 Strafvord. toepasselijk verklaart en daardoor aan dat proces verbaal de kracht verleent van een verbaal door een openbaar beambte opgemaakt;

O. dat het middel van cassatie derhalve is gegrond;

Vernietigt in het belang der wet, zonder dat hierdoor eenig nadeel kan worden toegebracht aan de rechten door partijen verkregen, het arrest op 9 Februari 1893 door het Gerechtshof te Leeuwarden in deze zaak gewezen.

(W. v. h. R. 7io. 6353^.