is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijne vrouw te Klapadoea was, Narwan pogingen had aangewend om zijne vrouw te ontvoeren en dat hij daarom een wrok tegen Narwan had;

O. dat de getuige Soeid deze verklaring heeft bevestigd; O. dat beklaagde heeft erkend, dat hij getuige Mardan in de gardoe te Moeara Gembong ontmoet en hem gezegd heeft, dat hij na slechts 7 dagen daar te hebben doorgebracht met padisnijden, met zijne vrouw teruggekeerd is, niettegenstaande de oogst nog niet afgeloopen was;

dat hij echter volstrekt niet gesproken heeft over Narwan en daarentegen als reden van zijne overhaaste terugkomst heeft opgegeven, dat te Klapadoea dagelijks personen aan de cholera overleden;

O. dat de getuige Pa Ribie heeft bevestigd, dat tijdens het verblijf van beklaagde te Klapadoea aldaar de cholera heerschte;

O. dat het echter niet aannemelijk is, dat beklaagde daarom Klapadoea plotseling zou hebben verlaten, vermits hij aan Pa Ribie, toen deze hem vroeg, waarom hij zoo vroeg naar huis terugkeerde, daarvan geen verklaring heeft willen geven;

O. dat niettegenstaande beklaagdes ontkentenis, uit de navolgende omstandigheden:

lo. dat, toen Narwan het aandeel van Rawie in de gesneden padi voor haar bij Pa Ribie bracht, beklaagde kwaad was en met Rawie in huis ging, — blijkens de getuigenis van Narwan;

2o, dat beklaagde daarop plotseling met zijne vrouw Rawie, Pa Ribies woning heeft verlaten zonder aan dezen daarvan de reden te willen opgeven, — blijkens de getuigenis van Pa Ribie;

•3o. dat beklaagde na zijne vervroegde terugkomst van Klapadoea aan Mardan als reden daarvoor heeft opgegeven, dat Narwan pogingen had aangewend om zijne, beklaagdes, vrouw te ontvoeren, — blijkens de getuigenis van Mardan; en

4o. dat beklaagde aan Oewok heeft medegedeeld, dat hij om die reden een wrok tegen Narwan had, — bewezen door de overeenstemmende getuigenissen van Oewok en Soeid — in haar onderling verband en samenhang rechtens blijkt, dat beklaagde een wrok tegen Narwan had;