is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAFZAKEN.

—e5JEr3— CASSATIE.

IIOOG-GERECIITSHOï 1 VAN NEDERLANDSCH-INDIE, (Eerste Kamer).

Zitting van 7 September 1893.

Voorzitter: Mr. J. Sibenius Trip. Raadsheren: Mrs. W. C. Veenstra, G. H. Loive , H. van Dissel Szn. en D. H. van Gelder.

Artt. 170 en 171 R. O. en 303 Regt. Strafv. — Bevoegdheid

van den rechter in cassatie.

Aan het middel van cassatie zijn niet onderworpen vonnissen door de raden van justitie in hooger beroep gewezen van overtredingzaken, waarin volgens het voorschrift van art. 108 sul :lo. li. Org. de Hesidenlen op Java en Madoera in eersten aanleg oordeelen.

HET HOOG-GERECHTSHOE YAN NEDERLANDSCH-INDIE,

Gelezen het door den raad van justitie te Batavia (Tweede kamer) in hooger beroep van het vonnis van het Residentiegerecht te Batavia dd. 4 November 1892 gewezen vonnis van