is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZET-

RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA, (Tweede Kamer).

Raadkamer van 22 Augustus 1893.

Voorzitter: Mr. A. W. Blume.

Leden: Mrs. W. C. van Benthem Jutting en A. Nüiiout van der Veen.

IIOOG-GERECHTSHOE VAN NEDERLANDSCII-INDIE, (Tweede Kamer).

Raadkamer van 20 September 1893.

Voorzitter: Mr. M. C. Piepers. Raadslieeren: Mrs. J. D. Peereboom Voller en H. A. van de Poel.

Artt. 21 en 25 van net Reglement op de drukwerken, Staatsblad 1856 no. 74, en art. 292 en 386 Strafw. v. Europ. — Laster. — Openbaar lichaam, — Bestuur eener naamlooze vennootschap. — Strafbaarheid.

Laster gepleegd tegen het bestuur eener naamlooze ven?ioolschap is niet strafbaar.

Onder het woord „lichamen" in art. 292 Strafw. v. Uur. zijn alleen begrepen „openbare" lichamen.