is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik dat het hoog tijd zoude worden die politiek eens wat te wijzigen."

"Vóór ik eindig nog een woord van verontschuldiging over den vorm der vorenstaande beschouwingen.

Zij zijn niet bedoeld als een monografie, een afgeronde verhandeling, een gebouw van aaneengepaste steenen; de gelegenheid tot vervaardiging daarvan ontbreekt mij.

Ik bedoelde eenvoudig een antwoord aan Mr. P., een noodig geworden rechtvaardiging mijner vroegere beweringen.

Voor het goed begrip van dit antwoord zal het noodig zijn, de daaraan voorafgegane geschriften, boven dit opstel vermeld, vooral die van Mr. P., te lezen. Het kwam mij te omslachtig voor diens woorden telkens in extenso aan te halen.

I A N.