is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en sub no. ... op ingeschreven in het Register van geboorten voor het jaar gehouden te

Moeder alleen.

No.

lieden verscheen voor mij X. oud .... jaren, van beroep wonende te die verklaarde als het hare te erkennen het kind van de kunne, op te uit haar geboren, sub no. ... op ingeschreven in het Register van geboorten voor het jaar gehouden te en welk kind, blijkens acte op sub no y oor gepasseerd als het zijne is erkend door tot welke erkenning door de comparante als moeder, bij deze hare toestemming wordt verleend.

Vader en Moeder.

No.

Heden verschenen voor mij

a. (de vader.)

b. (de moeder.)

Die verklaarden als het hunne te erkennen het kind van de •■•... kunne op te geboren uit de comparante en sub no op ingeschreven in het Register van geboorten voor het jaar gehouden ' e verklarende de comparante, ten overvloede, a!s moeder toe te stemmen in de bij deze door den vader gedane erkenning van hun kind.

Derde geval.

D. en H., Europeanen, trouwden.

H. bracht 2 natuurlijke, bij den B. S. aangegeven, kinderen ten huwelijk aan : I. en J. die als broer en zuster weiden behandeld en opgevoed met de kinderen geboren uit het huwelijk hunner moeder. Erkenning had niet plaats, noch bij testament, "och toen I. en J. elk in den echt traden.

Derst stierf G. daarna II. deze ab intestato. Ook waren bell "is I. ell j_ overleden, elk inet achterlating van wettige afstammelingen.