is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartoe de executant zoude kunnen worden veroordeeld; met bepaling dat deze zekerheid zal moeten worden aangeboden binnen acht dagen na de ingestelde hoogere voorziening en binnen gelijken termijn, na het aanbod, aangenomen of betwist, en met veroordeeling van de gedaagde in de kosten van het geding;

O. dat de gedaagde tempore utili van die uitspraak is gekomen in hooger beroep en voorts, na hare grieven tegen dat vonnis te hebben ontkwikkeld, voor eisch in appel heeft geconcludeerd : dat het den Hove moge behagen te ontvangen het appel, te niet te doen het vonnis van den raad van justitie te Makassar, waarvan appel, en doende wat die rechtbank had behooren te doen, alsnog den oorspronkelijk eischer, thans geintimeerde, met zijnen bij introductieve dagvaarding van 13 Mei 1892 gedanen eisch en diensvolgens genomene conciusiën niet ontvankelijk te verklaren, hem die immers in elk geval te ontzeggen en hem te verwijzen in de kosten der beide instantiën;

O. dat geintiineerde, na het aangevallen vonnis breedvoerig te hebben verdedigd, voor antwoord in appel heeft geconcludeerd : tot bevestiging van dat vonnis, tot tenietdoening van het appel en niet ontvankelijk verklaring van appellante met haren in appel gedanen eisch en genomene conciusiën, immers en in ieder geval ontzegging van dien eisch, met veroordeeling van appellante in de kosten van het appel;

O. dat partijen de zaak nader mondeling hebben toegelicht, waarna de nederlegging der stukken ter tafel is gelast en de dag der uitspraak bepaald;

Ten aanzien van het recht:

O. dat de geintimeerde bij zijne introductieve dagvaarding in hoofdzaak heeft gesteld : dat gedaagde, thans appellante, als hypothecaire creditrice van nu wijlen Tjioe Tjoeng Hong, krachtens de haar bij de acte van hypotheek verleende onherroepelijke volmacht (art. 1178 Burgerlijk Wetboek), het verbonden perceel in het openbaar heeft doen verkoopen; dat dit perceel verkocht is „vrij van hypotheek" en dat geintimeerde daarvan kooper is geworden; dat appellante echter in gebreke is gebleven hare verplichtingen na te komen, hebbende zij geen enkelen maat-