is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding tot de stadie van het Nederlandsch Strafrecht pag. 206 zegt is dit de meest verspreide leer) den nadruk op de handeling zelve, mitsdien op dat deel van den schakel, die de strafbare handeling in zijn geheelen omvang vormt, welke wij de materieele daad noemen; van Deinse, Algemeene beginselen van Strafrecht pag. 321, en anderen daarentegen op de beoogde uitwerking. Houden de eersten vol dat het misdrijf van moord gepleegd wordt op het grongebied, waar het geladen geweer wordt aangelegd en afgeschoten op zijn slachtoffer, waar hij dus volgens hen handelend optrad, de laatsten vinden het strafbaar feit veeleer gepleegd op dat, waar het slachtoffer doodelijk getroffen werd. In werkelijkheid kan men zeggen dat op beide plaatsen gehandeld is. Het komt er slechts op aan om vast te stellen, wat men onder de uitdrukking „handelen" verstaat. Waar toch de eersten onder „handelen" in het algemeen verstaan de gewilde lichaamsbeweging (concentration der Muskeln, von Liszt Strafrecht pag. 105; de spierbeweging, prof. van Hamel 1. c. pag. 206), de materieele daad al dan niet uit meerdere opvolgende daadzaken bestaande, dus een handelen in engeren zin, verliezen de anderen niet uit het oog, dat bij elk misdrijf het voorkomend gevolg tot de handeling kan worden gerekend en spreekt men dan ook van een handelen in ruimeren zin. Aan het gevolg, dat ook het aantal misdrijven bepaalt, wordt door hen de meeste aandacht geschonken. De strijd zou in casu nog gecompliceerder worden, indien men ging vragen: is de afgifte van goederen bij oplichting gevolg of handeling; hier een handelen door iemand die zich de causaliteit van zijn doen onbewust is (gelijk von Liszt 1. c. het uitdrukt of gelijk het Iloog-Gerechtshof in zake Cores de Vries gewaagde van een handelen door een manus ministra). Liever vereenig ik mij dan ook voor de theorie, afgescheiden van elk Wetboek, met van Hamel 1. c. die terecht opmerkt, dat niets er zich tegen verzet, dat èn plaats van materieele daad èn die van het gevolg beide loei delicti commissi zijn en met Meijer, Deutsche Strafrecht pag. 176, die, waar de verschillende uitvoerings-handelingen niet op hetzelfde oord plaats grepen, het uitspreekt: „In wahrheit ist das