is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat wel is waar het sub 2 van het slot der acte van beschuldiging vermelde feit geheel overeenkomt met dat hetwelk sub 2o. in het vonnis van terechtstelling is vermeld, maar de raad, met het oog op het Dauwe verband tusschen dat feit en dat sub lo. in het vonnis van terechtstelling vei meld, het wenschelijk acht, dat beide feiten gezamenlijk worden behandeld;

Nog gelet op art. 116 van het Reglement op de Strafvordering, 26 Wet houdende algemeene bepalingen en 88 van het Regeerings-Reglement;

Rechtdoende:

Verleent aan den ambtenaar van het Openbaar Ministerie acte, waarvan door hem acte gevraagd is.

Verklaart hem evenwel niet ontvankelijk met zijn acte van beschuldiging.

Veroordeelt den Lande in de vergeefs aangewende kosten.