is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. Eed. Decisoire — 782 Eindvonnissen. Appèl van — en dispositien 587 Eisch. Meer toewijzen dan gecischt is geworden 671 Idexn. Uitspraak omtrent zaken welke niet zijn geëischt.... 671 Elementen van het misdrijf van art. 357 Strafw. Inl.... 440 Endossement. Onderteekening van een — 761 Erkenning. — van een natuurlijk kind door de moeder... 605

Bladz. Idem. — van een recht door woorden en daden 634 Executoriaal beslag. Bevoegde rechter bij verzet tegen de tenuitvoerlegging van een 667 Idem. — op roerende goederen na bevel om aan het vonnis te voldoen 501 Executoir-verklaring van priesterraadvonnissen 415 Extinctieve en acquisitieve verjaring 634

F

Bladz. Failliet-verklaring 661 Faillissement. Aanvang van het — 766 Falsiteit. Ontrouw en — door een militair geplaatst in eene militaire administratie 557 Feiten die noch misdrijf noch overtreding opleveren 792

Bladz. Feitelijke beslissing 774 Firma. Vennootschap onder een — 661 Formeele aard van de verbintenis uit geschrifte 522 rdein. vereischten van een vonnis 436

G

Bladz Gagementen. Onvervreemdbaarheid van pensioenen eD— 810 Geleidebillet. Het desbowust gebruik maken van een valsch — 699 Geschriften. Bewijskracht van authentieke — 663 Idem. Insubordinatie door woorden bij — 797 Idem. Valschheid in—.... 557

Bladz. Getuigenverklaringen 488 Geweer. Art. lOOCrim. Wetb. 579 Idem. Trekken van het—.. 585 Gewijsde 774 Gouvernements besluit van 28 Januari 1842 Ko. 1 566 Griffiers en b.g. Subst. Griffiers 691, 702 Gronden waarop de vonnissen berusten 524

H.

Bladz. Ilereditatis petitio 634 Herkenning van den beklaagde door de leden van de rechtbank 541

Bladz. Hervatting. Schorsing en — van het rechtsgeding 766 Hooger beroep. Recht van 649 Huur. — en verhuur van diensten 649