is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSONALIA.

Bij Gouvernements besluit van 17 Juli 1894 No. 31 werd Mr. J. Reepmaker, lid van den Raad van Justitie te Batavia, voor den tijd van zes maanden of zooveel korter als zal blijken voldoende te zijn, belast inet de betrekking van buitengewoon Voorzitter van de Landraden te Cheribon, Madjalengka en Koeningan.

Bij Gouvemements besluit van 21 Juli 1894 No. 8 werd Mr. A. C. J. Helfrich, lid van den Raad van Justitie te Batavia, benoemd tot Officier van Justitie bij den Raad van Justitie te Seinarang.

Bij Gouvemements besluit van 24 Juli 1894 No. 38 werd Mr. M. J j . Andrée Willens, Voorzitter van de Landraden te Poerwakarta en Bekasi, wegens ziekte eervol uit zijne betrekking ontslagen en in zijne plaats benoemd bet lid van den Raad van Justitie te Padang Mr. J. Oostwoud Wijdenes, terwijl tot lid van den Raad van Justitie te Padang werd benoemd Mr. E. Zorab, Substituut-Griffier bij dien Raad.

Bij Gouvemements besluit van 25 Juli 1894 No. 20 werd Mr. S. J. Hirsch, lid van den Raad van Justitie te Soerabaja, voor den tijd van zes maanden of zooveel korter als zal blijken voldoende te zijn, belast met de betrekking van buitengewoon Voorzitter van de Landraden te Banjoemas en Tjilatjap.

Bij Gouvemements besluit van 30 Juli 1894 No. 26 werd Mr. E. Kruseman, Voorzitter van de Landraden te Poerwokerto en Poerbolinggo, benoemd tot Voorzitter van de Landraden te Salatiga en Ambarawa.