is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1894, 01-01-1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat de klerk Joannes mitsdien ook in casu onbevoegdelijk aan de behandeling van beklaagde's zaak als Gr;ffier heeft deelgenomen en dientengevolge de Landraad ook niet op wettige wijze is samengesteld geweest;

O. dat vonnissen, gewezen door een niet op de bij de wet voorgeschreven wijze samengestelde en derhalve tot rechtspraak onbevoegde rechtbank, uit den aard der zaak nietig zijn;

Gelet, behalve op de aangehaalde wettelijke bepalingen, op art. 92 van het Reglement op de Rechterlijke-Organisatie en artikel 411 van het Reglement op de strafvordering voor de van Justitie op Java enz.

Rechtdoende :

Vernietigt het vonnis, waarvan revisie.

Wijst de zaak van den beklaagde Markassan terug naar den Tvandraad te Tjilegon, ten einde door die rechtbank, wettig samengesteld, opnieuw te worden behandeld en afgedaan.

Verstaat dat de kosten dezer vernietiging zullen worden gedragen door den staat.

Raadkamer van 22 October l h94.

Voorzitter: als voren.

Art. 74 Reg. Rf.gl. — Rechtspraak in naam des Konings. — Recidive.

De Hoeloebalang van Edi Besaar spreekt niet recld in naam des Konings, omdat de inheemsche bevolkinq in gemeld landschap in het genot is gelaten van hare eigene rechtspleging. Ilij past dus ook het Strafwetboek voor Inl. niet toe.

Van toepassing van art. 25 van genoemd Strafwetboek door den Landraad kan alleen sprake zijn, wanneer een beklaagde, na eene veroordetling te hebben ondergaan tot eene der in dat artikel opgenoemde straffen, andermaal wegens misdrijf terecht staat. Zoodanige veroordeeling moet, uit den aard der zaak, zijn uitgegaan van een rechter, die dat Strafwetboek toepast.