is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inwoonders of Burgers van een Stad te worden; maar speciaal om te studeeren op de Universiteit van den Souverain; die mitsdien alléén en geenzints een Stad, al is dezelve een integreerend Lid van den Souverainiteit over haare persoonen, lijken, goederen, of nalatenschappen, te disponeeren heeft.) voor de uitsluiting van het Geregt of Weeskamer en voor de stilzwijgende benoeming van den Ulusteren Senaat militeert, zo lang de Souverain niet anders ordonneerd: komende hier de plaats der residentie van de Universiteit, of de Keuren en particuliere Costumen van de Stad Lejjden, dat is de subtiliteit van de Burger wet niet te pas. maar de gezonde reede, dat is het regt der volkeren, waar van de bepaling in dit cas, alleen staat aan haare Edele Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, die ziende wat onsterffclijken roem en glorie den Staat door derselver Universiteit is toegebragt, niet ligt die eer door een subtiliteit van de Burger wet in het toekomende voor altoos zullen verbannen, zeggende het Vertoog van den Illusteren Senaat daar van de volgende woorden. Waar bij nog staat aantemerken hoe dat verschei de Souveraine Princen onder welke zodanige die naderhand de Koninglijke Kroon hebben gedragen, zijn geweest Ledematen derselve Universiteit : dat nog lieeden alhier zig bevinden op de Academie ter Studiën Jonge Heeren van de eerste en Illusterste familiën van Europa, dat dagelijks zig herwaarts begeeven veele Personagien, wiens uiterste belang daar in resideert, dat zij aan geene Overheid eeniger Stad bekend worden, ja zelf welker onbekend verblijf aan de Universiteit voor Land en Stad best als bedekt blijve. Welke alle wel willen de Universiteit erkennen, als waar onder zij zig met overleg en voorgaande verkiesing begeeven, dog geensints eenige andere Overheid, (het woord Overheid is fout gezegt moet ziju Jurisdictie of rechtsgebied).

ADVOCATEN.

Advocaten, of Doctoren der beide Rechten, zijn Gestudeerde en Gepromoveerde Perzonen, geschikt om Litigeerende ofPlei-