is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij besluit van 8 Maart 1895 No. 27 werd Mr. C. J. Buijs Ballot, thans Griffier van het Hoog-Gerechtshof van N.-I.. benoemd tot raadsheer in gemeld opperrechterlijk college.

Bij besluit van 20 Maart 1895 No. 18 werd aan Mr. W. A. de Laat de Kanter, Voorzitter van de Landraden te Pamekasan en Sampang, wegens ziekte een tweejarig verlof naar Europa verleend.

Bij besluit van 20 Maart 1895 No. 20 werd aan Mr. E. Kruseman, Voorzitter van de Landraden te Salatiga en Ambarawa, wegens langdurigen dienst één jaar verlof naar Europa verleend, en bij datzelfde besluit werd Mr. H. J. Matthes, thans Voorzitter van de Landraden te Poerwokerto en Poerbolinggo, benoemd tot Voorzitter van de Landraden te Salatiga en Ambarawa.

Bij besluit van 22 Maart 1895 werd Mr. A. van Iperen, thans Voorzitter van de Landraden te Deinak en Poerwodadi, benoemd tot Voorzitter van den Landraad te Indramajoe.

Bij besluit van 26 Maart 1895 werd Mr. W. C. Berkhout, ambtenaar op nonaetiviteit, laatstelijk lid in den Raad van Justitie te Batavia, benoemd tot Griffier van het Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indië.