is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin een deel van de goederen van Lepodiwerio geborgen waren, door middel van een valschen sleutel heeft opengemaakt en de gesloten trommel, waarin de overige goederen van Lepodiwerio waren geborgen, met geweld heeft opengebroken:

O. dat de Landraad deze feiten, op wettige bewijsmiddelen, te recht als bewezen heeft aangenomen, doch ten onrechte te dier zake een schuldigverklaring en veroordeeling heeft uitgesproken, aangezien de gepleegde feiten noch misdrijf noch overtreding opleveren, wijl daaraan een der elementen van strafbare heling ontbreekt, namelijk de wil om het door voormelde misdrijven verkregcne aan den eigenaar te onttrekken;

O. derhalve dat de beklaagde, met vernietiging van 's Landraads vonnis, alsnog van alle rechtsvervolging ter zake van het hem ten laste gelegde behoort te worden ontslagen;

Gelet op de artikelen 27 en 80 van het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders, en 292, 298, 801 en 411 van het Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie op Java enz. zoomede het bepaalde bij artikel 2 van Staatsblad 1889 No. 149;

Rechtdoende:

Vernietigt het in hoofde dezes vermelde vonnis waarvan revisie.

Verklaart dat de aan beklaagde ten laste gelegde, wel bewezen, feiten misdrijf noch overtreding opleveren.

Ontslaat hem te dier zake van alle rechtsvervolging.

Gelast dat hij dadelijk op vrije voeten zal worden gesteld, ten ware hij uit anderen hoofde in verzekerde bewaring zoude behooren te blijven.

Beveelt de teruggave van de tot stukken van overtuiging gediend hebbende voorwerpen, na verloop van acht dagen na het wijzen van 's Hofs arrest, aan den beklaagde Darsiman alias Pa Madina.

Verstaat dat de kosten, in beide instantiën gevallen, zullen komen ten laste van den lande.