is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onbetwist en voortdurend gebruik had en volgens zijne afspraak met den Kapitein de door dezen betaalde koopsom bij vijfdagelijksche stortingen van vijftig cents mocht afbetalen;

O. dat vermits alzoo onder deze omstandigheden het opzet van den geappelleerde om den eigenaar te benadeelen niet bewezen is, er van het misdrijf, waaraan hij is schuldig verklaard, geen sprake kan zijn, weshalve hij daarvan, met vernietiging van 's Krijgsraads vonnis, behoort te worden vrijgesproken;

Gelet op de artikelen 50 en 58 van 's Hofs Provisioneele Instructie;

Rechtdoende:

In naam en van wege de Koningin!

Ontvangt het appèl.

Spreekt den geappelleerde vrij van datgene waaraan hij door den Krijgsraad is schuldig verklaard.

Beveelt dat hij onmiddellijk uit zijn arrest zal worden ontslagen ten ware hij om andere redenen daarin mocht behooren te verblijven.

Vei'wijst den Staat in de in beide instantiën gevallen kosten en misen der Justitie en in die van den processe.