is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, op zich zelve niet, maar dergelijke menschen kunnen als — zooals men dat noemt — „physhisch belast" zijnde met groote „dispositie" eerder krankzinnig en daardoor ontoerekenbaar worden.

Wordt aan beklaagde in de Javaansche taal voorgehouden de door getuige tevens deskundige afgelegde verklaring alsmede het bovenbedoelde visum repertum.

Daarop gehoord, zegt beklaagde bij zijne opgaven te blijven persisteeren.

Met toestemming van den Hoofddjaksa en die van beklaagde en gehoord den Adjunct-Hoofdpanglioeloe ziet de rechtbank als genoegzaam ingelicht af van het hooren van meerdere getuigen.

Procesverbaal van eene lijkopening gehouden op den 22en December 's ochtends ten zeven uur in de gevangenis te Pekalongan.

Op den 22sten December 1894 word ik C. O. Gelpke, civiel geneesheer te Pekalongan, in het gevangenis geroepen, ten einde sectie te verrichten op het lijk van een jonge Inlandsche vrouw tusschen 18 en 26 jaren oud, met naam Bok Tjarkia, afkomstig uit de dessa Ngalian.

Het ljjk is in de gevangenis gebracht op den 21en December 's avonds ten 7 uur.

Het lijk ligt in het voorplein der ziekeninrichting op de sectietafel. De dood zal zijn ingetreden voor 12 en 20 uren. De lijkverstijving is gering. Gezicht en hals zijn erg cyanotisch. Enkele cyanotische vlekken vertoonen zich ook op beide schouders. De buik is tympanitiscli en sterk opgezet. In beide neusgaten zit een prop van gestolte slijm; aan den hals is aan beide kanten van het strottenhoofd een lichte huidverschuiving te zien. Deze huidverschuiving is aan den linker kant duidelijker zichtbaar dan aan den rechter.

Na opening van borst en buikholte bljjkt, dat ring en schildk nor pel mede gebroken zijn. De longen zijn zeer hypostatisch

LXV. 13