is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegageerde zèlven gedaan, hetzij door dien derde, als niet gedaan moet worden beschouwd, althans voor geen inwilliging vatbaar mag worden verklaard;

dat alzoo het verzoek van de Weeskamer te Batavia, in hare voorzegde hoedanigheid, tot uitkeering aan haar van des eisohers gagement ten behoeve van en ter verdeeling onder des eischers gezamenlijke sehuldeisehers had beliooren te zijn van de hand gewezen en, waar zulks in strijd met de uitdrukkelijke voorschriften niet is gedaan, de gedaagde heeft gepleegd eene onrechtmatige daad;

dat door deze onrechtmatige daad den eischer schade is toegebracht, daar hij tengevolge van dezelve niet heeft geind en niet zal innen gelden, welke hem toekwamen en toe zullen komen en van de beschikking daarover verstoken is geworden en zal worden;

dat de gedaagde die schade behoort te vergoeden; dat de eisch berust op authentieke bescheiden en op die gronden heeft geconcludeerd: dat het den Ilove moge behagen bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, de gedaagde te veroordeelen om tegen behoorlijke kwijting aan den eischer te vergoeden alle kosten, schaden en interessen door den eischer tengevolge van voormelde onrechtmatige daad reeds gehad en geleden en nog te hebben en te lijden, op te maken bij staat en te vereffenen conform de wet, met veroordeeling van de gedaagde in de kosten van dit rechtsgeding;

O. dat de gedaagde daarop heeft geantwoord: dat van gedaagde gevorderd wordt vergoeding van alle kosten, schaden en interessen door den eischer geleden tengevolge van een onrechtmatige daad door gedaagde te zijnen aanzien gepleegd, welke daarin zou bestaan hebben, dat eischer zijn sedert de maand November 1894 vervallen gagement niet heeft ontvangen, immers dat gagement tegen zijn wil niet aan hem, maar naar aanleiding van het deswege door de Weeskamer te Batavia, in hare hoedanigheid van euratrice in het faillissement van hem, eischer. gedaan verzoek aan haar is en wordt uit-