is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSONALIA.

Bij Gouvernements besluit van 18 September 1895 No. 16 is 51 r. H. van Dissel Szn, Vice-President van het Hoog-Gerechtshof van Ned.-Indië, benoemd tot Procureur-Generaal bij voormeld Hof, tevens Advocaat-Fiskaal voor de Land- en Zeemacht.

Bij besluit van 1 November 1895 No. 22 is Mr. P. Lugt, Voorzitter van den Landraad te Semarang, benoemd tot Advocaat-Generaal bij liet Hoog-Gereclitsliof van Nederlandseh-Indië.

Bij besluit van 12 November 1895 No. 12 is Mr. E. H. Th. .Mens Fiers Smeding ter beschikking gesteld van den Voorzitter van den Landraad te Soerabaja, ten einde te worden belast met griffierswerkzaamheden bij die rechtbank.

Bij besluit van 12 November 1895 No. 19 is Mr. W. C. Berkhout, Griffier van het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch Indië, benoemd tot Raadsheer in het Opperrechterlijk college.

Bij besluit van 13 November 1895 No. 15 is Mr. A. Heijman ter beschikking gesteld van den Voorzitter van de Landraden te Madioen en Ponorogo, ten einde te worden belast met griffierswerkzaamheden bij eerstgenoemde rechtbank.

Bij besluit van 15 November 1895 No. 21 is Mr. II. W. Diephuis. Voorzitter van den Landraad te Toeban, benoemd tot Voorzitter van den Landraad te Semarang.

Bij besluit van 18 November 1895 No. 1 is Mr. A. M. Pino, hoofdambtenaar op non-activiteit, te voren President van den Raad van Justitie te Padang, laatstelijk tijdelijk belast met de

LXV. 27