is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

btadz. Bevoegdheid van den rechter bij reclame 119, 121, 382 Bewoondhuis. Aanhoorigheid van een . Plaats die niet als een kan worden aangemerkt 190 Bewijs der in een ingediende rekening gespecificeerde posten 22 Idem der vroegere veroordeeling 195

btadz. Bewijskracht van aanwijzingen. 68 Idem van hetgeen in een authentieke acte vermeld staat 363 Idem van koopmansboeken tegen niet-kooplieden 22 Idem van de verklaring van een enkelen getuige 168 lïezit van opium 176 Bijgeloof omtrent het krach teloos maken van den eed.. 126

c

Bladz. Cassatie. Beroep in — van een berisping door den R. v. J. aan een notaris toegediend.. 259 Idem van vonnissen van den Residentieraad te Djokjakarta rechtsprekende in overtredingzaken 65

Bladz. Cessie of overdracht een er nalatenschap 242 Chinees. Mag een — bij uitersten wil onbeperkt over zijn vermogen beschikken? .. 142, 265 Compensatie van proceskosten. 168

Bladz. Dagvaarding. Nietigheid of niet-ontvankelijkheik van een — 13

Bladz. Idem. Onjuiste qualificatie in de — 13 Deskundigen. Bericht van —. 160 Idem. Onderzoek door—.... 173

Bladz. Echtheid of onechtheid van geschriften. Gerechtelijk onderzoek daarnaar 160 Eed. Het krachteloos maken van den—(bijgeloof) 126

Bladz. Idem Opleggen van den gerechtelijken — 173 Eigendom. Opvordering van den — van in beslaggenomen goederen 250

Bladz, Feitelijke beslissing 75 Fciteijke insubordinatie 112

Fiscus. De — tegenover 128 al. 1 Inl. Regl. Bladz. art. .. .. 234

G.

Bladz. Gerechtelijke eed .Opleggen van den 173 Geschriften. Gerechtelijk onderzoek naar de echtheid of onechtheid van— 160 Getuigenverklaring. Bewijskracht om de — van een enkeBladz.

. .. 168 len getuige Geweld 85 Geweldadigheden tegen het openbaar gezag en de openbare macht 98 Grondverhuringen. Inlandsohc — op Java en Madoera 138