is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekrachtigt de vonnissen waarvan appèl.

Veroordeelt den appellant in de kosten van liet liooger beroep.

Zitting van 19 December 189.~>.

Voorzitter: als voren.

Art. 32 Wktb. v . Kooph. — Vereffening f.f.ner ontbonden' vennootschap onder eexe firma.

Art. 32 Wetb. r. Kooph. schrijft voor, dat bij de ontbinding der vennootschap onder eene firma de vennooten. die het recht van beheer hebben gehad, de zaken der gewezen vennootschap zuilen moeten vereffenen in naam van dezelfde firma.

Daaruit volgt, dat deze vereffenaars in rechten optreden voor de. ontbonden vennootschap evenals vroeger een der vennooten en dat zij niet, zijn lasthebbers.

Emanuel Weiss, koopman, wonende te Batavia, appellant, eomp. bij den Adv. en Proc. Mr. I). Fock, contra

A. A F. Heineken, koopman, wonende te Batavia, als gewezen vennoot en tevens liqnidateur van de vroeger te Batavia gevestigde sedert 15 September 1894 ontbonden en in liquidatie getreden vennootschap onder de firma Heineken & Co. geintimeerde, eomp. bij den Adv. en Proc. Mr. Th. A. Kuijs.

HET HOOG GERECHTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDIË,

Gehoord partijen;

Gezien de stukken;

Ten aanzien van de feiten:

Overnemende het exposé daarvan vervat in het vonnis van den Raad van Justitie te Batavia (lste Kamer) ddo. 9 November 1894, tusschen den thans appellant als eischer en de te Batavia

LXVI. 3