is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaronder de zegelgelden, maar, zooals wij reeds boven betoogden, zal de verliezende partij, zij moge dan cischer of gedaagde zijn, als zoodanig ook het zegelgeld hiet behoeven te betalen van het afschrift der vordering, dat aan den gedaagde werd gezonden. Het afschrift wordt echter aan den gedaagde uitgereikt. Wint hij het proces, dan heeft hij de proceskosten niet te betalen en dus ook niet de daaronder begrepen zegelgelden van de processueele akten, waaronder het afschrift der vordering. Verliest de gedaagde het proces, ook dan kan hem, volgens de redeneering, die wij boven de succumbeerende partij lieten volgen, het zegelgeld van het afschrift der vordering niet in rekening worden gebracht. Kan men nu zeggen, dat den gedaagde het afschrift der vordering in zijn belang werd uitgereikt en hij dus op grond van het bepaalde bij No. 39 der zegelvrijstellingen het zegelgeld daarvan verschuldigd is? Mijns errachtens, geenszins. De gedaagde redeneert toch: „Mijn belang bracht mede, dat mij geen afschrift, maar de vordering zelve ware uitgereikt, want won ik het proces, dan zou ik niets te betalen hebben gehad aan proceskosten, dus ook niet de zegelgelden der processtukken, en verloor ik de zaak, dan zou ik als proceskosten o. m. het zegelgeld van de origineele vordering hebben te voldoen gehad, maar niet van het afschrift daarvan, want de vordering zelve moet mij volgens de wet worden toegezonden en niet een afschrift daarvan. Zendt men mij toch een afschrift en wel op zegel, dan kan men mij voor die afwijking van de wet niet in mijn beurs aanspreken en ben ik mitsdien niet verplicht het zegelgeld van het afschrift te voldoen. Bovendien zou, bij toezending der vordering zelve, deze te zoek kunnen zijn geraakt en het proces mitsdien geen voortgang kunnen gehad hebben. Dit mogelijk voordeel heeft men mij ontnomen door mij tegen de wet in een afschrift der vordering te zenden, het proces tegen mij heeft nu voortgang gehad, hoewel dit niet in mijn belang was want (zoo redeneert hij bij verlies van het proces) ik heb het proces verloren. De uitreiking van het afschrift is dus niet in mijn belang geschied. Was mij de vordering