is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

only tackecl on as an accompaniment" ( 1 ). Het is, geljjk later blijken zal, voor ons onderwerp van belang op dit karakter van den Chineeschen code als strafwet te wijzen. Want wanneer een strafwet iets voorschrijft, is (uit een wettelijk oogpunt althans de zaak beschouwd) voor een afwijkenden wil van het individu geen ruimte opengelaten.

Het hoofdstuk van het wetboek dat meer direct op de verdeeling van de nalatenschap betrekking heeft, luidt in de vertaling van Jamieson ( 2 ) aldus:

CHAPTER 88

Lu.

If any of te junior members of a family living under the saiue roof appropriate without leave of the seniors any part of the family property, he shall be liabe to punishment at the rate of twenty blows for cvery ten taels value so appropriated, and one degree more for every additional ten, not exceeding one hundred blows in all. If the elders living under the same roof, in dividing family property, divide it unfairly, they shall be liable to a similar punishment.

Li.

1. As regards children in general, hereditary official rank descends only to the eldest son and liis descendants born in lawful wedlock, but all family property moveable or immoveable must be divided equally between all male children whether born of the principal wife or of a concubine or domestic slave. Also male children born of illicit or adulterous intercourse shall be entitled to a half — share, or to an equal sliare in event of a successor having been adopted through default of other children. If no lcgal successor is in existence, thcn such son born in

(') Translations from the Lu-Li, or general code of laws of the Chinese Empire. China Eeview, dl. YI1I bl. 194.

( 2 ) Daar de heer J. W. Joung in dl. XXXI van het Tijschr. voor Ind.-Taal, land en volkenk. alleen de Lï van hoofdstnk 88 vertaalde, gebruiken wij de Engelsche vertaling van Jamieson.