is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. dat daarop door appellant is gediend van conclusie van antwoord exceptioneel in appèl en van eisch incidenteel subsidiair in appèl daartoe strekkende, dat het den Ilove moge behagen, a de voorgestelde exceptie van niet-ont van kei jj kheid te verwerpen en geintimeerde, tevens excipient, te veroordeelen in de daarop gevallen kosten en wijders b voor zooveel noodig, dat is: voor het geval dat de hoogere rechter onverhoopt van meening mocht zijn dat hij, appellant, tot het leveren van meerder en ander bewijs dan hij reeds leverde gehouden is, alvorens ten principale recht te doen, appellant toe te laten tot het bewjjs door getuigen van de navolgende pertinente en concludente feiten:

lo. Dat geintimeerde aan appellant van 7 Juni 1894 tot en met 4 Augustus 1894 niet geleverd heeft het restant vleesch tot een maximumhoeveelheid van veertig kilogram ad f 0.40 per kilogram, maar vleesch en soepbeenderen van de door hem, geintimeerde, gedurende dit tijdvak geslachte runderen;

2o. Dat geintimeerde aan appellant gedurende hetzelfde tijdvak niet geleverd heeft 3 / 5 , maar ongeveer 1 / i nekken van de door hem, geintimeerde, gedurende dit tijdvak geslachte ruderen;

3o. Dat geintimeerde aan appellant, gedurende hetzelfde tijdvak, met uitzondering alleen in den ochtend van 4 Augustus 1894 van de isi peroet of rantoenans van vier alstoen door hem, geintimeerde, geslachte runderen, niet geleverd heeft de isi peroet of rantoenans van de door hem, geintimeerde. gedurende dit tijdvak geslachte runderen;

met veroordeeling van geintimeerde in de kosten van dit incident, ingeval van tegenspraak en anders met voeging daarvan bij de hoofdzaak;

O. dat hierop de geintimeerde voor antwoord incidenteel subsidiair in appèl heeft geconcludeerd: dat het den Hove moge behagen appelant te verklaren niet-ontvankelijk met, immers in ieder geval te ontzeggen zijn gedanen eiseh incidenteel subsidiair in appèl cum expensis;