is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSONALIA.

Bij Gouvts. besluit van 2 Juli 1896 No. 20 is Mr. J. A. Wilmar benoemd tot Vice-President van den Baad van Justitie te Semarang.

Bij besluit van 3 Juli 1896 No. 10 is aan Mr. J. M. Brooshooft, President van den Raad van Justitie te Soerabaja, wegens langdurigen dienst één jaar verlof naar Europa verleend.

Bij besluit van 3 Juli 1896 No. 9 is Mr. J. W. van Goens benoemd tot Advocaat-Generaal bij het Hoog-Gerechtshof van Nederlandsch-Indië.

Bij besluit van 3 Juli 1896 No. 11 is benoemd:

a. tot Voorzitter van de Landraden te Poerworedjo en Koetoardjo Mr. J. H. Lichtenbelt;

b. tot lid van den Raad van Justitie te Soerabaja Mr. J. Klein; c. tot lid van den Raad van Justitie te Makassar Mr. J. J. Hagen.

Bij besluit van 3 Juli 1896 No. 12 is benoemd:

lo. tot Voorzitter van den Landraad te Kendal Mr. G. André de la Porte;

2o. tot lid van den Raad van Justitie te Padang Mr. W. Sonneveld;

3o. tot Substituut-Officier van Justitie bij den Raad van Justitie te Padang Mr. E. von Noël.

Bij besluit van 8 Juli 1896 No. 3 is benoemd: lo. Mr. F. B. Simon van Leeuwen tot lid bij den Raad van Justitie te Semarang;