is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPMERKINGEN EN MEDEDEELINGEN.

Pandelingschap op Java en Madoera.

Onlangs kwam mij eene — ongezegelde — acte onder de oogen van een Javaan in het Panaroekansche, waarin hij verklaarde aan eene dessagenoote zijn huis en erf voor zekere som te hebben verkocht en van haar bovendien zekere som te hebben geleend, terwijl hij zich zeiven aan het slot dier acte met zijne vrouw en zuster tot aan de aflossing der aangegaane schuld aan de geldschietster in pand gaf.

In de acte stond vermeld, dat het geleende geld was ontvangen in bijzijn van den wedono, die de acte in niargine dan ook voor gezien had geteekend.

A. L. E. GASTMANN.